>Danske Kriminalsager 2000-2004.

>
Det er ikke så tit jeg læser om autentiske sager, men jeg faldt over bogen her på biblioteket og tænkte, at den måske kunne være nyttig læsning for en lærling i krimiforfatterfaget.

Det specielle ved disse bøger er, at mange af dem er skrevet af kriminalfolk med fingeren på pulsen: vidende og erfarne opdagere, men ikke nødvendigvis særligt dygtige forfattere.

Indtil videre er det kun Peter Lundin-sagen fra 2000, som har vakt min interesse. Lundin, som myrdede sin amerikanske mor, afsonede en fængselsstraf og bagefter blev udvist til Danmark. Her gifter han sig straks med en dansk pige, som har skrevet til ham i fængslet, og bliver hurtigt involveret i et forhold til den enlige mor Marianne også.

Et år senere bliver han anholdt for mordet på Marianne og hendes to halvstore drenge. En tragisk sag, som sandsynligvis huskes af de fleste danskere.

Et spørgsmål jeg sidder tilbage med efter at have læst om sagen: Hvad er det, der får adskillige kvinder til at skrive kærlighedsbreve og fri til en kvindemorder, som sidder i fængsel?

Authentic Crime Cases.
I don´t often read about real crime cases, but I stumbled upon this book in the library and thought it might come in handy for an apprentice in the crime writing business.

What is special about these books is that many of them have been written by experienced detectives, but not necessarily skilled writers.

So far the only case which has caught my attention is the Peter Lundin case of 2000. Lundin murdered his American mother, went to prison and was deported to Denmark afterwards. Here he married a young Danish woman immediately, a woman who had written to him during his stay in prison, and he soon got involved in a relationship with the single mother Marianne.

A year later he was arrested for the murder of Marianne and her two school boys. A tragic case which most Danes will probably remember.

What really puzzles me is this: what makes several women write love letters and propose to an imprisoned murderer?

About Dorte Hummelshøj Jakobsen

I am a Danish teacher. In my spare time I read, write and review crime fiction.
This entry was posted in non-fiction, review. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s