>Inger Frimansson, De nøgne kvinders ø (2008)

>
Denne psykologiske thriller er den svenske forfatters niende bog.

Forfatteren Tobias Elmkvist vender tilbage til sit barndomshjem for at hjælpe sin far, som har været ude for en ulykke, med det lille, gammeldags landbrug. Det er ikke let at vende tilbage, og Tobias føler sig utilpas og kejtet sammen med sin bryske far, hans langt yngre kæreste Sabina, hendes udviklingshæmmede søn og den temmelig aggressive medhjælp, Hardy.

Bogens titel hentyder til Skamøen, den lille ø hvor Tobias´ far lader sine stude græsse om sommeren, men hvor man i gamle dage sejlede utugtige kvinder ud som straf, i hvert fald hvis man skal tro Hardy. Bogen byder på en fin skildring af miljøet i det nære samfund, hvor alle ved, hvad alle andre går og foretager sig, næsten før de selv har besluttet sig. Desuden antyder titlen et gennemgående tema i bogen: mænd, som føler sig forladt og svigtet af deres koner, og måske ønsker sig tilbage til en tid, hvor de ikke behøvede kæmpe for parforholdet, fordi kvinden var afhængig af sin forsørger.

I dette på mange måder dystre og truende miljø, befolket med stejle og temperamentsfulde personer, lægges der hurtigt op til drama. Tobias Elmkvist foretager sit første, ´lille´ fejltrin, vælger den dårligst tænkelige løsning på sine problemer og forsøger bagefter at vende tilbage til sin trygge forfattertilværelse i Stokholm, men snebolden er begyndt at rulle, og tilsyneladende er der ikke noget, som kan standse den uundgåelige nedtur.

Godt skruet sammen, men selv om man som læser ikke kan gætte præcist hvordan, står det hurtigt lidt for klart, at alt vil gå galt for Tobias. Desuden er den noget selvoptagne forfatter ikke ligefrem en hovedperson, læseren føler stor sympati for. Underholdende, men hurtigt læst spændingsroman af Frimanssons sædvanlige, dystopiske slags.

Inger Frimansson, Island of the Naked Women (2009).

This psychological thriller is the third book (out of nine) by the Swedish writer which has been translated into English.

The writer Tobias Elmkvist returns to his childhood home to help his father, who has had an accident, on his small, traditional farm. It is not easy to return to the country, and Tobias feels ill at ease and inadequate together with his blunt father, the father´s much younger partner, Sabina, her mentally handicapped son, and the oddly aggressive farmhand, Hardy.

The title of the book refers to “Shame Island” where Tobias´ father lets his cattle graze during the summer, but where immoral women were left in the past – if one is to believe Hardy. The book offers a fine depiction of the local environment where everybody knows everybody else´s business. Furthermore the title suggests a recurrent theme of the book: men who feel deserted by their wives and who may want to return to a time when they did not have to work for the relationship because women depended on their breadwinners.

In this quite sinister and threatening environment, populated by unyielding, temperamental characters, the scene is set for drama. Tobias Elmkvist makes his first ´small´ slip, chooses the worst solution to his problems and tries to return to his safe existence in Stockholm, but the snowball has begun gathering speed and nothing will stop his comedown.

Well turned out, but even though the reader may not be able to guess exactly how, it is soon clear that Tobias´ downfall is inevitable. Besides, the somewhat self-centred author is not exactly a character the reader feels sympathy for. An entertaining, but fast read of Frimansson´s usual dystopian kind.

Look here for a fine and thorough review in English: Maxine on EuroCrime

Advertisements

About Dorte Hummelshøj Jakobsen

I am a Danish teacher. In my spare time I read, write and review crime fiction.
This entry was posted in Inger Frimansson, review, Swedish. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s