>Stieg Larsson, The Girl who Kicked the Hornet´s Nest (2009)

>
The third and final volume of this Swedish trilogy begins where volume two stopped with Lisbeth Salander, the girl who nearly kicked the bucket. Are you ready for several hundred pages of excitement?

Again, Larsson does not try to hide his agenda: he wants to do more than write a crime story, this time by adding short sections about amazons, women who voluntarily leave the kitchen in order to fight.

The real action begins with Lisbeth Salander being admitted to Sahlgrenska Hospital in Gothenburg after the dramatic clash with her father, leaving both of them badly hurt. At the same time a frustrated Mikael Blomkvist in handcuffs rages against the police because they did not listen to his warnings about the danger of Robert Niedermann, a cynical, murderous juggernaut. With Lisbeth put out of action, Blomkvist must try to enlighten the police with regard to what really happened while they were chasing an innocent woman.

A few words about the plot: an extensive conspiration, carried out over several years by a group associated with Säpo, the Swedish security service. Mikael Blomkvist, Erika Berger, Dragan Armanskij and others fight to unravel it all to prevent Lisbeth from being committed to a mental hospital again.

There is no doubt that Larsson is a fount of knowledge within the areas he writes about, e.g. editing a magazine and uncovering political scandals, but sometimes he forgets to show, not tell. So what makes the reader swallow one chapter after the other, is the new and different Pippi Longstocking character, Lisbeth Salander, and a handful of other strong women who are allowed to fend for themselves without having to be rescued and held in hand by the male characters all the time.


Stieg Larsson, Luftkastellet der blev sprængt (2007).
Det tredje og formodentlig sidste bind i serien om Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander. Næsten syv hundrede siders spænding.

Igen lægger Larsson ikke skjul på, at han vil mere end fortælle en kriminalhistorie, denne gang ved at indlægge afsnit om amazoner, altså kvinder som frivilligt forlader kødgryderne for at slås.
Den egentlige handling begynder imidlertid, hvor bind to slap: Lisbeth Salander bliver indlagt på Sahlgrenska Sygehus i Göteborg efter det dramatiske opgør med sin far, sønderskudt og tapet sammen med isoleringstape for at forhindre forblødning, mens lægerne kæmper for hendes liv.
Samtidig raser Mikael Blomkvist, iført håndjern, fordi det svenske politi ikke tog hans advarsel om, at de var på vej ud til Robert Niedermann, en kynisk morder i kampvognsklasse, alvorligt. Mens Lisbeth ligger brak, må Blomkvist i gang med en længere historie til politiet om hvad der virkelig er foregået, mens de har brugt tiden på at eftersøge hende.

Plottet i meget korte træk: en omfattende konspiration, udført over en længere årrække af en gruppe med tilknytning til Säpo, Sveriges hemmelige politi. Mikael Blomkvist, Erika Berger, Dragan Armanskij med flere kæmper for at trævle hele redeligheden op, før Lisbeth risikerer at blive tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling igen.

Stieg Larsson har tydeligvis stor viden om de områder han beskæftiger sig med, bl.a. at redigere et tidsskrift, afdække politiske skandaler mm, men af og til forklarer han næsten mere end nødvendigt (telling, not showing). Det der driver historien fremad, og får læseren til at sluge det ene kapitel efter det andet, er i høj grad Pippi Langstrømpe-figuren Lisbeth Salander, og en håndfuld andre, stærke kvinder, som får lov at klare sig selv uden hele tiden at skulle reddes og holdes i hånden af de mandlige aktører.

About Dorte Hummelshøj Jakobsen

I am a Danish teacher. In my spare time I read, write and review crime fiction.
This entry was posted in review, Stieg Larsson, Swedish. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s