>The Lord Meren Mysteries

>Meet my guest blogger, Danish Louise from Lou´s Pages. Thank you so much, Louise, for combining two of your interests: crime and Egyptology!

Forfatteren og antropologen Lynda S. Robinson udgav mellem 1994 og 2001 en serie krimier, der alle foregår i det gamle Ægypten, nærmere bestemt i det 18. dynasti (1550-1292 fvt) under barnekongen Tutankhamon. 18. dynasti s sidste år var prægede af uro, og Tutankhamon besteg tronen i et land, mærket af det regime, der havde været under hans far, den kætterske Akhenaten. Akhenatens dronning var den navnkundinge Nefertiti.

Hovedpersonen er Lord Meren, der er faraos ”øjne og ører”, hvilket vel nærmest må siges at være en form for kriminalbetjent/detektiv. I Lynda S. Robinsons univers, var det oldægyptiske samfund fyldt med præster med skjulte dagsordener, skrivere, der befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, gravrøvere, ludere, lommetyve og alskens andre lyssky typer.
Lord Meren og hans hjælper, adoptivsønnen Kysen, er naturligvis retskafne oldægyptiske borgere, der vil gøre alt for at opklare de forskellige forbrydelser. Farao ønsker at deltage i opklaringsarbejdet, men Lord Meren, der anser Tutankhamon som en slags søn, vil ikke tillade at farao kommer i fare. Under overfladen bobler også Lord Merens mørke fortid, der kaster lange skygger ind over hans nuværende liv. Vi aner, at der skete forfærdelige ting under Tutankhamons forgænger hans far Akhenaten. Og var der måske et eller andet mellem Lord Meren og Nefertiti?

Der er seks bøger i serien, men jeg har kun læst de første fire. De er letlæste og sådan set ganske velskrevne, men efter fire bøger orkede jeg ikke mere Lord Meren. Handlingen havde det med at skride en anelse for langsomt frem og efter et par bøger er det ikke så spændende at læse beskrivelserne af det gamle Ægypten. Holder man af krimier, der foregår i oldtiden er de fint underholdende.

Bøgerne skal læses som fiktion. Bortset fra beskrivelser af steder og enkelte personer, fx farao Tutankhamon, er der ikke noget belæg for at sige, at bøgerne bygger på virkeligheden eller virkelighedens personer. Lord Meren og de forbrydelser han opklarer, er fri fantasi.
Serien består som sagt af seks bøger. Ingen af dem er oversat til dansk.

Mange tak til Dorte for at lade mig skrive mit første gæsteblogger-indlæg på hendes blog.

The Lord Meren Mysteries

Writer and Anthropologist Lynda S. Robinson published six mysteries between 1994 and 2001, all taking place in Ancient Egypt, 18th Dynasty (1550-1292 BCE) during the reign of boyking Tutankhamun. The last years of the 18th Dyansty were tumultuous, and Tutankhamun took the throne in a country still marked by the regime his father and predecessor Akhenaten ruled Egypt under. Pharaoh Akhenaten, whose queen was the well known Nefertiti, was later named “The Heretic”

Protagonist is Lord Meren, Pharaoh’s ”Eyes and Ears”, which can best be described as a sort of detective or private eye. Ancient Egypt was, in Lynda S. Robinson’s books, a society brimming with priests with hidden agendas, scribes being in the wrong place at the wrong time, tomb robbers, whores, thieves and lots of other shady types.

Lord Meren and his helper, his adoptive son Kysen, are naturally fine and righteous men, doing everything they can to solve the mysteries and crimes. Young Pharaoh wants to join in on the work, but Lord Meren, who sees the boyking as some sort of a son, will not allow that Pharaoh gets into any sort of danger. Lord Merens dark past bubbles under the surface of it all, casting its shadows into his present life. Something terrible happened under the heretic Akhenaten. We also get the feeling that perhaps there was some unresolved business between Lord Meren and Nefertiti.

The series consists of six book, but I’ve only read the first four. They are easily read, and as such well written. But after four books I grew tired of Lord Meren. The stories tended to move a tad too slow, and after a couple of books, even the fine descriptions of Ancient Egypt became slightly boring. If you like mysteries taking place on an ancient scene, they are entertaining enough though.

The series must be read as fiction. Apart from the descriptions of places and a few persons, for instance Pharaoh Tutankhamun, the stories does not rely on anything which has happened for real. Lord Meren and the crimes he solves are products of the author’s imagination.

I want to thank Dorte for letting me post my very first guest-blogger post on her blog.

1. Murder at the Place of Anubis:

2. Murder at the God’s Gate:

3. Murder at the Feast of Rejoicing:

4. Eater of Souls:

5. Drinker of Blood:

6. Slayer of Gods:

About Dorte Hummelshøj Jakobsen

I am a Danish teacher. In my spare time I read, write and review crime fiction.
This entry was posted in American, guest blogger, Lynda S. Robinson. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s