>Robert Goddard, Never Go Back (2006)

>
This British thriller is the third in the Harry Barnett series.

Ten old soldier buddies who participated in an experiment fifty years earlier agree to meet in Scotland. One of them is Harry Barnett who is now happily married and has a little daughter. One of these ten mates disappears on the train to Aberden, and soon they begin to die at an alarming rate. Who can have an interest in wiping out the participants of an unimportant, failed experiment in the fifties?

This thriller is a typical Robert Goddard. There is an old story which suddenly grows important, a touch of conspiracy, and a protagonist who may be likeable, but has some kind of flaw (a criminal past, infidelity, deceit or such) which later leads to his downfall, assisted by none-too-competent, overzealous policemen. Suspected by the police, Harry and a tarnished, fellow soldier engage in the case, and of course justice prevails in the end.

Not strictly realistic, but easily read entertainment.

A library book.

Robert Goddard, Du kan ikke vende tilbage (2008)
Denne britiske spændingsroman er den tredje i Harry Barnett-serien.

Ti gamle soldaterkammerater, som deltog i et undervisningseksperiment halvtreds år tidligere, aftaler at mødes i Skotland. En af dem er Harry Barnett, som nu er lykkeligt gift og har en lille datter. En af de ti forsvinder i toget på vej til Aberdeen, og snart begynder de gamle venner at dø i et foruroligende tempo. Hvem kan have en interesse i at udrydde deltagerne i et ligegyldigt, mislykket forsøg i 50erne?

Denne thriller er meget typisk for Robert Goddard. Der er en gammel forhistorie som pludselig bliver aktuel, et snert af sammensværgelse, og en hovedperson, som ganske vist er meget sympatisk men har nogle fejl i bagagen (måske kriminalitet, måske utroskab, svigt eller lignende), som senere er med til at fælde ham, godt hjulpet af emsige politifolk. Mistænkt af politiet kaster Harry og en anløben gammel soldaterkammerat sig ud i selv at opklare sagen. Og i sidste ende sejrer retfærdigheden naturligvis.

Ikke vildt realistisk, men udmærket, letlæst underholdning fra biblioteket.

About Dorte Hummelshøj Jakobsen

I am a Danish teacher. In my spare time I read, write and review crime fiction.
This entry was posted in British, review, Robert Goddard. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s