>Jo Nesbø, Snemanden (2007)

>
Denne krimi er norske Nesbøs syvende værk om vicekommissær Harry Hole.

Bogen begynder med en prolog, som udspiller sig i 1980, ”den dag, sneen kom.” En mor efterlader sin teenagesøn i bilen udenfor, mens hun springer ind for at sige farvel til sin elsker – i fyrre minutter! Men hvorfor er der pludselig en snemand uden for soveværelsesvinduet? En snemand, som holder øje med de to indenfor.

Snemandsmysteriet fortsætter i 2004, da en snemand pludselig dukker op foran familien Beckers hus, samme dag som den første sne falder over Oslo. Kort efter forsvinder kvinden i huset, Birte Becker, og efterlader sig en tiårig søn Jonas og sin fysikprofessormand.

Flere kvinder bliver myrdet, og snart tyder det på, at en seriemorder er på spil. En sjælden, arvelig sygdom spiller også en vis rolle, og Harry får brug for alle sine talenter og sin viden om seriemordere fra USA. Harry lider af kærestesorger, fordi Rakel er på vej til at flytte sammen med sin nye kæreste, en dygtig, idealistisk læge, så han kaster sig hovedkulds ud i sagen for at glemme.

Fængslende persontegninger, ikke blot af Harry Hole, der som sædvanlig slås mod alkoholdæmonerne, men også hans kollegaer, ofrene og deres familier, samt den spøjse svampejæger, som skal undersøge Harrys lejlighedskompleks for svamp.

Bogen tilhører min mand; han kom heldigvis til at glemme at afmelde månedens bog.

Jo Nesbø, The Snowman (2010)
This police procedural is Norwegian Nesbø´s seventh Harry Hole story (the fifth that is published in English).

The book begins with a prologue that takes place in 1980 ´on the day when the snow came´. A mother leaves her teenage son in the car outside while she leaps in to say goodbye to her lover – for forty minutes! But why is there suddenly a snowman outside the bedroom window? A snowman who is watching the two inside.

The snowman mystery continues in 2004 when a snowman appears outside the Beckers´ house on the day when the first snow hits Oslo. Soon after the woman of the family, Birte Becker, disappears, leaving a ten-year-old son and a physics professor behind.

More women are brutally killed and soon it seems that a serial killer is at work. A rare, inherited disease also plays a certain role, and Harry needs all his talents plus his knowledge about serial killers from the USA. Besides, he suffers from unrequited love as his dear Rakel is on her way to move in with her new lover, a competent, idealistic doctor, so Harry plunges into the case to forget.

All in all The Snowman offers a brilliant, but scary plot, compelling characters, not only Harry who fights his alcohol demon, but also his colleagues, the victims and their families, plus the rum dry-rot hunter who inspects Harry´s flat for fungi.

The book belongs to my husband; fortunately he forgot to cancel his book club book!

About Dorte Hummelshøj Jakobsen

I am a Danish teacher. In my spare time I read, write and review crime fiction.
This entry was posted in Jo Nesbø, Norwegian, review. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s