>Gianrico Carofiglio, Med lukkede øjne (2009)

>
Minireview (jeg har læst en masse bøger ude i solen, men jeg har altså ikke tid til at skrive en lang anmeldelse af hele bunken).

Den italienske krimi er den anden i serien men kan sagtens læses alene. Den italienske forsvarsadvokat Guido Guerriere påtager sig en umulig sag: kvinden Martina anklager sin tidligere samlever for grov vold. Men samleveren er læge og søn af en lokal dommer, så alle regner sagen for at være tabt på forhånd. Guerriere er ikke nogen helt, men han kan ikke undslå sig; nogen må jo bekæmpe korruption og magtmisbrug.

En udmærket lille krimi på et par hundrede sider. Plottet er velkomponeret, og Guerriere og de øvrige hovedpersoner er interessante, men bogen er temmelig dyster, fordi den giver et troværdigt indblik i et miljø, hvor mafiaen har så stor magt og korruptionen er så udbredt, at almindelige mennesker har mistet troen på retfærdighed for dem.

Gianrico Carofiglio, A Walk in the Dark (2006)
Mini review (I have read several novels out in the sun, but I don´t have the time to write long reviews of all of them).

This Italian crime novel is the second in the series. The defence lawyer Guido Guerriere accepts an impossible case: the woman Martina accuses her former boyfriend of assault and battery. But he is a respectable doctor and the son of a local judge so everybody considers the case lost beforehand. Guerriere is no hero, but he cannot decline; someone must fight corruption and abuse of power.

A fine little crime story of two hundred pages with a good plot and some interesting characters. It is quite sinister, though, because it offers a credible insight into an environment where the mafia is so powerful and corruption so widespread that ordinary people have lost their faith in justice for them.

About Dorte Hummelshøj Jakobsen

I am a Danish teacher. In my spare time I read, write and review crime fiction.
This entry was posted in Gianrico Carofiglio, Italian, review. Bookmark the permalink.

1 Response to >Gianrico Carofiglio, Med lukkede øjne (2009)

  1. Pingback: Reseña: Con los ojos cerrados (A Walk in the Dark ) – Gianrico Carofiglio | The Game's Afoot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s