>Kaaberbøl og Friis, Et stille umærkeligt drab (2010)

>
Denne danske spændingsroman er den anden i trilogien om sygeplejersken Nina Borg. Jeg var fræk nok (ivrig nok?) til at tigge forfatterne om et anmeldereksemplar, og det fik jeg heldigvis. Tusind tak!

Se min anmeldelse af Drengen i kufferten.

Dramaet tager sin begyndelse en nat i det nordlige Ungarn, hvor et par halvvoksne knægte, Pitkin og Tamás, leder efter værdier de kan fjerne og sælge på en forladt militærforlægning. De er romaer, eller sigøjnere, og deres marginaliserede familier har hårdt brug for ekstra indtægter. Der er ikke meget tilbage, men de har hørt historier om, hvad andre unge har tjent på stjålet udstyr. Og netop denne nat er en stump væg styrtet ned og har åbnet et hul til kælderen, hvor de gør en storslået opdagelse.

For at skaffe kontakt til en aftager, låner Tamás sin bror Sandors computer. Herefter kommer Sandor i myndighedernes søgelys, og da det kommer frem, at han er Roma, bliver han smidt ud af universitetet. Tamás er i mellemtiden taget af sted for at møde sin kunde i Danmark, og fra dette tidspunkt breder konsekvenserne af hans tyveri sig som ringe i vandet.

Nina Borg arbejder i Røde Kors-lejren i Furesø, og hun har lovet sin mand at blive hjemme og tage sig af sine egne børn, mens han er af sted på en boreplatform, men der kan vel ikke ske noget ved et enkelt, lillebitte sygebesøg til en dreng, som kaster voldsomt op. Måske er det også lettere at redde nødstedte Romaer end at håndtere en teenagedatter, som har udnævnt Nina til ´lortemor´.

Som regel irriterer det mig med hovedpersoner, som bliver ved med at rode sig ind i uløselige problemer og farlige situationer uden at tænke på deres nærmeste familie, men i dette tilfælde var det alt for nemt for mig at forstå og acceptere Ninas engagement. Slutspurten, hvor de mange tråde væves sammen, er rigtig spændende om end lidt kulørt, men det tilgiver jeg også gerne, for jeg kan dårligt huske, hvornår jeg sidst har fået hjertebanken undervejs af lutter medfølelse med de stakkels mennesker!

Og så et stort tillykke til de to forfattere, som lige har solgt deres Nina Borg-trilogi til et amerikansk forlag!

”Amerikansk forlag køber dansk krimitrilogi”

Kaaberbøl & Friis, Quiet, Imperceptible Killings
This Danish thriller is the second in the trilogy about the nurse Nina Borg. I was cheeky (or eager) enough to beg the authors for a review copy, and they did send me one! Thank you very much!

See my review of The Suitcase Boy

The drama begins one night in the northern part of Hungary when two teenagers, Pitkin and Tamás, are looking for valuables they can remove and sell at an abandoned military base. They are Roma, and their marginalized families need the extra income badly. Not much is left, but after an earthquake a wall has tumbled down, creating an opening to the basement where they make a remarkable discovery.

To get in touch with a customer, Tamás borrows his brother Sandor´s computer. Afterwards the police suddenly take a keen interest in Sandor´s movements, and when the authorities realize he is Roma, he is expelled from the university. In the meantime Tamás has gone to Denmark to meet his contact, and from then on the consequences of the theft spread like rings in the water.

Nina Borg works in a Red Cross camp, and knowing her engagement in refugees and other minority groups, her husband has made her promise to stay at home with their children while he is off on a business trip. But surely nothing can happen because you pay a visit to a boy who is vomiting violently. Or perhaps it is just easier to save Roma in distress than handling a teenage daughter who has appointed Nina crappy mother of the year.

Usually protagonists who keep getting involved in insoluble problems and dangerous situations without considering their family annoy me, but in this case it was far too easy for me to understand and accept Nina´s engagement. The exciting ending may be a bit over the top, but again I am very willing to forgive as I can hardly remember the last time when my heart throbbed because I was so engrossed in what happened to the poor characters.

And let me round off by congratulating the two writers who have just sold their Nina Borg trilogy
to an American publisher, Soho Press.

Monday´s blog post: American guest blogger on cozy mysteries.

About Dorte Hummelshøj Jakobsen

I am a Danish teacher. In my spare time I read, write and review crime fiction.
This entry was posted in Agnete Friis, Danish, Lene Kaaberbøl, review. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s