>Arne Magnussen, Den vidtudraabte besættelse i Thisted (1699/1891)

>

[This is a Danish account of the last witch trial in Denmark. The witches and their ´victims´ lived in my region, Thy, which aroused my curiosity. Unfortunately this interesting book has not been translated. I read the free e-book for the Vintage Mystery Reading Challenge # 6]

Denne forholdsvis korte bog handler om en hekseproces i Thisted, ifølge indledningen den tids kriminallitteratur, men også “et Billede af Livet i en afsidesliggende, dansk Provinsby i Slutningen af Kristian den femtes Regeringstid…”

Det hele begyndte da “en Bondepige i Jylland udi Vendsyssel i Aalborg Stift ved navn Maren Spillemands” som trettenårig blev syg med epilepsi-lignende symptomer. Familien henvendte sig til flere forsellige præster i området, men de var ikke meget for at afgøre, om det drejede sig om fysisk sygdom eller en besættelse. Derfor henvender familien sig til den ansete præst i Thisted, Magister Oluf Bjørn.

Magisteren når frem til, at pigen er blevet forhekset af “en gammel Bondekone der i Nærværelsen ved Navn Anne Kristens Datter i Skinderup, som deromkring holdtes for at være en Troldkone”, og nidkært begynder han at søge efter andre personer, som kunne være besatte.

“Imidlertid haver man intet synderligt fornummet til hendes Syge førend siden i Januario 1696, da Mag. Oluf erklærede hende offentlig for alle, at hun af Djævelen legemlig var besat.” 

Og herefter går det løs; magister Olufs studenter kaster sig ind i jagten på hekse og onde ånder, og de finder snart en ånd, som erklærer, at “hvis Amtmanden ikke vilde lade dennem brænde, vilde de fare baade i hannem og alle hans børn.”

Gamle Anne Kristensdatter bliver ført til Thisted, og sagen kommer biskoppen for øre. Jens Bircherods dagbogsnotater udgør en del af bogen, og mens han understreger, at kvinderne skal for en læge, er Mag. Oluf ivrig “for at faa en skarp Inkvisition sat i Værk efter Troldkoner…” Men underligt nok glemmer han alt om lægeundersøgelsen. 

Jeg skal ikke røbe mere om den interessante og letlæste beretning om sagen, som til sidst kommer for kongens højesteret, bare fremhæve, at en lang række mennesker, inklusive lokale præster, forsøgte at tale Magister Oluf imod. En æra af retsløshed og forfølgelse af kvinder, som skiller sig ud, er ved at være slut.
.

About Dorte Hummelshøj Jakobsen

I am a Danish teacher. In my spare time I read, write and review crime fiction.
This entry was posted in 2011 Vintage Mystery Reading Challenge, Danish, review, review 2011. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s